Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

ZESPÓŁ REGIONALNY

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ORKIESTRY DĘTE

KONKURS “MAŁOPOLSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ 2019”

Województwo Małopolskie (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie) organizuje konkurs: “Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2019”.

Celem Konkursu jest promocja małopolskich przedsiębiorstw społecznych (w tym organizacji pozarządowych), które łączą działalność gospodarczą z ważną misją społeczną. Konkurs prowadzony jest w kilku kategoriach:
· Kategoria główna Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2019,
· Debiut Roku 2019 (dla podmiotów działających powyżej 12 miesięcy, ale krócej niż 24 miesiące),
· Samorząd/biznes przyjazny ekonomii społecznej (w tej kategorii organizacje pozarządowe mogą rekomendować wspierające je gminy, powiaty oraz firmy komercyjne),
· Podmiot reintegracyjny roku (nowa kategoria przeznaczona dla klubów i centrów integracji społecznej oraz warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej).

Więcej informacji na temat konkursu w poniższym linku:
https://www.facebook.com/Ma%C5%82opolska-Ekonomia-Spo%C5%82eczna-2021787938047625/