Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KONKURS LITERACKI WAKACYJNA AKCJA PROMUJĄCA CZYTANIE – JACHÓWKA

Organizatorem konkursu literackiego pt.: „Letnia Akademia Czytania” -Wakacyjna Akcja Promująca Czytanie była Biblioteka Publiczna w Jachówce. Konkurs trwał w okresie wakacyjnym – lipiec/sierpień 2017. Konkurs adresowany był do uczniów SP. Zadaniem konkursowym było czytanie książek wypożyczonych w bibliotece, a następnie należało prowadzić „Literacki Pamiętnik” z wpisami o nich np. imię i nazwisko autora, tytuł książki, wypisać bohaterów i/lub rysunek czy napisać kilka zdań o książce. Do konkursu przystąpiły 4 osoby, zwycięzcami zostały:
Miejsce I (kat. kl. 0-III) Kinga Nieciąg i Natalia Sergiel
Miejsce I (kat kl. IV-VII) – Oliwia Kachnic i Kamila Kopacz.
Wszystkie prace zostały wyeksponowane na pokonkursowej wystawie w bibliotece.

Galeria