Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

KONKURS LITERACKI PN. „WIERSZ O BIBLIOTECE, KSIĄŻCE, CZYTELNICTWIE”, PALCZA – 01 KWIETNIA 2021 R.

W dniach od 26 lutego do 26 marca 2021 r. w Bibliotece Publicznej w Palczy trwał konkurs literacki pn. „Wiersz o bibliotece, książce, czytelnictwie”.  Konkurs polegał na zredagowaniu wiersza, którego treść związana była z biblioteką, książką, czytelnictwem.  Konkursowe wiersze powinny być zgodne z tematem konkursu i mieć dowolną formę. Jednak zadanie konkursowe było utrudnione. Oprócz tego, że uczestnicy musieli przygotować swój autorski wiersz – utwór poetycki, nigdzie dotąd niepublikowany, poświęcony książce, odnoszący się do biblioteki i promujący czytanie, to autorzy wierszy zostali poproszeni o zaprezentowanie ich ustnie w formie recytacji.

Oto wyniki konkursu:
I miejsce – Marcelina Dzidek
I miejsce – Gabriela Dzidek
I miejsce – Milena Dzidek
II miejsce – Justyna Dzidek
II miejsce – Magdalena Mędrek
III miejsce – Adam Żmuda

Poniżej prezentujemy efekty pracy młodych poetów, którym gratulujemy pomysłowości i odwagi, a także życzymy dalszych sukcesów w tworzeniu utworów poetyckich.