Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KONKURS LITERACKI PN. „WIERSZ O BIBLIOTECE” – BACZYN, 10. 11. 2017 R.

W Bibliotece Publicznej w Baczynie 10.11.2017 r.   odbył się konkurs literacki  pn. ,,Wiersz o bibliotece”. Konkurs był adresowany do uczniów klas IV- VII. Wpłynęło 9 prac. Komisja konkursowa przyznała nagrody rzeczowe dla 6 osób.

Oto wyniki konkursu:
I miejsce –    Karolina Pitek
II miejsce –   Martyna Sabuda
III miejsce –   Emilia Pająk

Wyróżnienia:  Krzysztof Kiepura, Michał Liszka, Krzysztof  Czaicki