Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

KONKURS LITERACKI PN. „NAJAKTYWNIEJSZY CZYTELNIK MIESIĄCA PAŹDZIERNIKA”, PALCZA –  20 LISTOPADA 2018 R.

W dniach od 01 października do dnia 31 października  2018 r. w Bibliotece Publicznej  w Palczy odbył się konkurs literacki pn. „Najaktywniejszy czytelnik miesiąca października”  Celem konkursu było zainteresowanie najmłodszych literaturą i lekturą, kształtowanie nawyku systematycznego czytania a także zachęcanie do częstego odwiedzania Biblioteki oraz korzystania z jej usług. W konkursie mógł wziąć udział każdy czytelnik Biblioteki. Pod uwagę była brana liczba wypożyczonych i przeczytanych książek.  W dniu 20 listopada 2018  r. w Bibliotece odbyło się podsumowanie konkursu i  rozdanie nagród  najaktywniejszym czytelnikom. Oto wyniki konkursu:

Miejsce I – Michał Dyba
Miejsce II – Filip Nieckula
Miejsce III – Nikola Kucharska