Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ZESPÓŁ REGIONALNY

Zespół Regionalny

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KONKURS LITERACKI PN. „KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA”, BIEŃKÓWKA – 24 LUTEGO 2022 R. i 10 MARCA 2022 R.

W lutym i marcu tego roku został przeprowadzony konkurs literacki pn. „Konkurs Pięknego Czytania” , który został zorganizowany we współpracy Biblioteki Publicznej w Bieńkówce i Biblioteki Szkolnej w Bieńkówce. Celem tego konkursu  było propagowanie kultury czytelniczej, popularyzacja książek z zakresu literatury dziecięcej i młodzieżowej, wdrażanie do staranności przekazu językowego oraz wyrabianie nawyku czytania. Konkurs adresowany był do uczniów kl. II- VIII i został przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
kategoria I- uczniowie klas II-III,
kategoria II – uczniowie klas IV-V,
kategoria III- uczniowie klas VI-VIII.

Uczniowie, którzy zgłosili się do konkursu musieli zaprezentować wybrany przez siebie tekst czytając tak, aby oczarować słuchaczy. Jury oceniało płynność czytania, interpretację, intonację oddającą sens i klimat czytanego tekstu oraz dobór tekstu.

Konkurs odbył się w dwóch terminach:
24.02.2022 – klasy II – III (12 uczestników),
10.03.2022 – klasy IV – VIII (20 uczestników).

Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców przyznając następujące miejsca i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej:

I kategoria: klasy II – III:

I miejsce: Antoni Lenik – kl. II
II miejsce: Kacper Rymarczyk – kl. II, Wojciech Chromy – kl. II
III miejsce: Wojciech Szczerbak – kl. III, Lena Malina – kl. II, Anna Jurek – kl. III, Oliwia Bałos – kl. II, Karol Trąbka – kl. II, Łucja Pająk – kl. II
Wyróżnienia: Liliana Ogłaza – kl. II, Mariusz Bednarek – kl. III, Monika Polak – kl. III.

II kategoria: klasy IV – V:

I miejsce: Mikołaj Kołacz – kl. V b, Karina Malina – kl. V b
II miejsce:  Piotr Wrona – kl. V a, Kamila Tajs – kl. V a
III miejsce:
Emilia Gaura – kl. V b
Wyróżnienia: Daria Kot – kl. V b, Julia Klimowska – kl. V b, Magdalena Kaźmierczak – kl. IV b

III kategoria: klasy VI – VIII:

I miejsce: Kornelia Kwiatek – kl. VIII b, Patrycja Chromy – kl. VI 
II miejsce:  Weronika Tajs – kl. VIII b
III miejsce:  Karolina Malina – kl. VIII

Galeria

Laureaci konkursu literackiego pn. Konkurs Pięknego Czytania Laureaci konkursu literackiego pn. Konkurs Pięknego Czytania Laureaci konkursu literackiego pn. Konkurs Pięknego Czytania Laureaci konkursu literackiego pn. Konkurs Pięknego Czytania