Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

ORKIESTRY DĘTE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

KONKURS LITERACKI PN. „CZYTELNIK MIESIĄCA PAŹDZIERNIKA”, ZACHEŁMNA – 4 LISTOPADA 2019 R.

W dniach 1-31 października 2019 Biblioteka Publiczna w Zachełmnej zorganizowała  konkurs na  „Czytelnika Miesiąca Października”. Konkurs był przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zachełmnej. W konkursie wyłoniono 10 najaktywniejszych czytelników miesiąca, którzy otrzymali nagrody rzeczowe.

Galeria