Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Zespół Regionalny

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KONKURS LITERACKI PN. „BYŁO PIĘKNE, JESIENNE POPOŁUDNIE… – DOKOŃCZ OPOWIADANIE”, BIEŃKÓWKA – 19 LISTOPADA 2020 R.

W dniu 19 listopada 2020 roku w Bibliotece Publicznej w Bieńkówce miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu literackiego pn. „Było piękne, jesienne popołudnie… – dokończ opowiadanie”. Konkurs był zorganizowany we współpracy Biblioteki Publicznej w Bieńkówce ze Szkołą Podstawową w Bieńkówce. Celem konkursu było rozwijanie umiejętności pisarskich, rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości na piękno języka ojczystego, rozwijanie pasji i twórczych poszukiwań u dzieci i młodzieży oraz popularyzowanie twórczego modelu spędzania wolnego czasu. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie napisanie opowiadania, a konkretnie dopisanie dalszego ciągu historii zasygnalizowanej w początkowym fragmencie:

„Było piękne, jesienne popołudnie…”

Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
a) I kat. – kl. I – III
b) II kat. – kl. IV – VIII

Zwycięzców wyłoniła powołana przez organizatora komisja konkursowa biorąc pod uwagę:
– zgodność przesłanego opowiadania z zarysem fabuły zaprezentowanym w początkowym fragmencie,
– dbałość o piękno języka i poprawność,
– zgodność przesłanego opowiadania z tematyką jesieni,
– oryginalne i ciekawe ujęcie tematu.

Oto wyniki konkursu:
KATEGORIA I: klasy I – III
I miejsce:
Anna Jurek – kl. II
Natalia Kania – kl. III a
II miejsce:
Wiktoria Chromy – kl. III a
III miejsce:
Monika Polak – kl. II
Wyróżnienie:
Patrycja Sala – kl. III a

KATEGORIA II: klasy IV – VIII
I miejsce:
Aleksandra Bogdał – kl. V
Martyna Polak – kl. VI b
II miejsce: 
Piotr Wrona – kl. IV a, Kacper Bednarek – kl. VI b
III miejsce:
Martyna Kania – kl. V
Wyróżnienie:
Andrzej Sałapat  – kl. VIII
Maria Sala – kl. VI a

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe.

Galeria