Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ORKIESTRY DĘTE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KONKURS LITERACKI „NAJAKTYWNIEJSZY CZYTELNIK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020”, BIEŃKÓWKA – 25 CZERWCA 2020

W dniu 25.06.2020r. miało miejsce rozdanie nagród za udział w całorocznym konkursie literackim pn. „Najaktywniejszy Czytelnik Biblioteki Publicznej w roku szkolnym 2019/2020”. Konkurs ten organizowany jest przez Bibliotekę Publiczną w Bieńkówce co roku, a jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najaktywniejszych czytelników, a także promowanie czytelnictwa, kształtowanie nawyku czytania, rozbudzanie zamiłowań czytelniczych, zainteresowanie biblioteką i jej ofertą.

W roku szkolnym 2019/2020 najaktywniejszymi czytelnikami  Biblioteki Publicznej w Bieńkówce byli:

 1. Jakub Malina – kl. I
 2. Wojciech Szczerbak – kl. I
 3. Patrycja Sala – kl. II a
 4. Zuzanna Kazanowska-Krupa – kl. II a
 5. Barbara Klimowska – kl. II b
 6. Piotr Wrona – kl. III a
 7. Karina Malina – kl. III b
 8. Daria Kot – kl. III b
 9. Julia Klimowska – kl. III b
 10. Maria Sala – kl. V a
 11. Anna Kazanowska-Krupa  – kl. VI a
 12. Oliwia Głód – kl. VI a
 13. Zofia Gaura – kl. VI b
 14. Oliwia Malina – kl. VIII a
 15. Michał Chromy – kl. VIII a.

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody książkowe.

Galeria