Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

KONKURS LITERACKI „NAJAKTYWNIEJSZY CZYTELNIK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019”, BIEŃKÓWKA – 18 CZERWCA 2019

W dniu 18.06.2019r. miało miejsce uroczyste rozdanie nagród za udział w całorocznym konkursie literackim pn. „Najaktywniejszy czytelnik Biblioteki Publicznej w roku szkolnym 2018/2019”. Konkurs ten organizowany jest przez Bibliotekę Publiczną w Bieńkówce co roku, a jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najaktywniejszych czytelników, a także promowanie czytelnictwa, kształtowanie nawyku czytania, rozbudzanie zamiłowań czytelniczych, zainteresowanie biblioteką i jej ofertą.

Nagrody zostały rozdane podczas uroczystego apelu z okazji zakończenia roku szkolnego. W roku szkolnym 2018/2019 najaktywniejszymi czytelnikami Biblioteki Publicznej w Bieńkówce byli:
1. Patrycja Sala – kl. Ia
2. Piotr Wrona – kl. IIb
3. Karina Malina – kl. IIb
4. Aleksandra Bogdał – kl. III
5. Julia Pochłopień – kl. IVa
6. Maria Sala – kl. IVa
7. Anna Kazanowska-Krupa – kl. Va
8. Oliwia Głód – kl. IVa
9. Beata Lenik – kl. Vb
10. Zofia Gaura – kl. V b
11. Oliwia Malina – kl. VII a
12. Agata Lenik – kl. VII b.

Laureaci otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe oraz dyplomy.