Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KONKURS LITERACKI „LETNIA AKADEMIA CZYTANIA – WAKACYJNA AKCJA PROMUJĄCA CZYTANIE – JACHÓWKA – 10 WRZEŚNIA 2018 R.

Organizatorem konkursu literackiego pt.: „Letnia Akademia Czytania – Wakacyjna Akcja Promująca Czytanie” była Biblioteka Publiczna w Jachówce. Konkurs  trwał w okresie wakacyjnym – lipiec/sierpień 2018. Konkurs adresowany był  do uczniów SP. Zadaniem konkursowym było czytanie książek wypożyczonych w bibliotece, a następnie należało prowadzić „Literacki Pamiętnik” z wpisami o nich  np. imię i nazwisko autora, tytuł książki, wypisać bohaterów  i/lub  rysunek czy napisać kilka zdań o książce. Rozstrzygnięcie konkursu na „Literacki Pamiętnik” odbyło się w dniu 10 września 2018 r. Dla wszystkich uczestników konkursu  zakupiono  nagrody.    

Galeria