Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

KONKURS LITERACKI „CZYTAM, WIĘC WIEM”, BACZYN 14 – 21 LISTOPADA 2017 R.

W Bibliotece Publicznej w Baczynie w dniach 14.11  – 21.11.2017 odbył się konkurs literacki pn.,,Czytam, więc wiem”. Zadaniem konkursowym było wypożyczenie książki, a następnie wylosowanie krótkiego pytania dostosowanego do wieku czytelnika. Za prawidłowe odpowiedzi zostały rozdane nagrody rzeczowe. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Komisja konkursowa. Nagrodzono 64 czytelników.