Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

Zespół Regionalny

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KONKURS KALIGRAFII, ZACHEŁMNA – 11.10.2021 R.

W dniach 6 – 30 września 2021 r. Biblioteka Publiczna w Zachełmnej zorganizowała „Konkurs Kaligrafii” przeznaczony dla uczniów klas II – VIII Szkoły Podstawowej. Konkurs polegał na przepisaniu wybranego fragmentu tekstu autorstwa jednego z patronów 2021 roku (Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza).

W konkursie wzięły udział 3 osoby, które otrzymały nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali uhonorowani równorzędnym I miejscem. Oto Laureatki konkursu: Julia Góralik, Kinga Matonóg, Izabela Matonóg.

Galeria

Prace konkursowe