Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KONKURS KALIGRAFICZNY – ZACHEŁMNA, 19 – 29.09.2017 R.

W dniach 19 – 29 września 2017 r. Biblioteka Publiczna w Zachełmnej zorganizowała KONKURS KALIGRAFII przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej. Do konkursu zgłoszono ogółem 13 prac.

6 października 2017 Komisja Konkursowa złożona z nauczycieli języka polskiego oraz bibliotekarza oceniła prace uczestników.

Komisja przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach następującym osobom:

I grupa – uczniowie klas I – III szkoły podstawowej

I miejsce – Sylwia Trączyk, Łucja Syjota

II miejsce – Zuzanna Gwiżdż

III miejsce – Wiktoria Zborowska, Karolina Mlak

II grupa – uczniowie klas IV – VII szkoły podstawowej

I miejsce – Aleksandra Dzidek

II miejsce – Martyna Latoń, Ewa Lenik

III miejsce – Julitta Stachoń

Wyróżnienie : Julia Gwiżdż, Marlena Mucha, Alicja Gwiżdż, Sandra Mlak

Prace uczestników  Konkursu Kaligraficznego można było podziwiać na wystawie pokonkursowej na korytarzu szkolnym.

Konkurs rozstrzygnięto na akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13 października 2017 r. Wszyscy uczestnicy otrzymali w nagrodę notatniki i przybory piśmiennicze.

Galeria