Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

ZESPÓŁ REGIONALNY

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

KONKURS JEDEN Z DZIESIĘCIU”, BIEŃKÓWKA- 10.03.2018 r.

W dniu 10 marca 2018 roku w Bibliotece Publicznej w Bieńkówce odbył się konkurs wiedzy „Jeden z dziesięciu”. Konkurs adresowany był do wszystkich dzieci ze Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum. Do konkursu przystąpiło 8 osób. Uczestnicy konkursu odpowiadali kolejno na zadawane pytania z różnych dziedzin wiedzy.

Oto wyniki:

Miejsce I:
Agata Lenik – kl. VI b
Beata Lenik – kl. IV b

Miejsce II:
Oliwia Głód  – IV a

Miejsce III:
Anna Kazanowska- Krupa – kl. IV a
Zuzanna Kazanowska – Krupa – kl. 0

Miejsce IV:
Zofia Gaura – kl. IV b
Kacper Kiełbus – kl. III

Miejsce V:
Karol Lenik – kl. IV b.

Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymali nagrody rzeczowe.