Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Z OBIEKTYWEM NA WAKACJE” – JACHÓWKA – 10 WRZEŚNIA 2019 R.

Organizatorem wakacyjnego konkursu fotograficznego – Edycja 2019, zatytułowanego „Z obiektywem na wakacje” była Biblioteka Publiczna w Jachówce. Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych. Przedmiotem konkursu było zdjęcie o tematyce wakacyjnej. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było dostarczenie do biblioteki zdjęcia bądź wysłanie go w formie elektronicznej na adres mailowy biblioteki. Każdy uczestnik mógł zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia. Konkurs trwał do 10 września 2019 r. Po zebraniu zgłoszonych do konkursu zdjęć, w bibliotece zorganizowano wystawę fotograficzną. Następnie przez cały miesiąc październik odbyło się głosowanie. Po podliczeniu głosów wyłoniono zwycięzców najciekawszych zdjęć. Nagrodzono wszystkich 13 uczestników konkursu. Gratulujemy zwycięzcom !

Galeria