Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

ZESPÓŁ REGIONALNY

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Z OBIEKTYWEM NA WAKACJE” – JACHÓWKA – 10 WRZEŚNIA 2018 R.

Organizatorem wakacyjnego konkursu fotograficznego – edycja 2018, zatytułowanego „Z obiektywem na wakacje” była Biblioteka Publiczna w Jachówce. Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży szkolnej, oraz osób dorosłych. Przedmiotem konkursu było  zdjęcie o tematyce wakacyjnej. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było dostarczenie do biblioteki zdjęcia bądź wysłanie go w formie elektronicznej na adres mailowy biblioteki, każdy  uczestnik mógł zgłosić do konkursu do 3 zdjęć. Konkurs trwał do końca wakacji. Nagrody zostały wręczone w dniu 10 września 2018 r. – nagrodzono wszystkich uczestników konkursu. 

Galeria