Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KONKURS EKOLOGICZNY PT. “RADY NA ODPADY” – JACHÓWKA, 30.05.2016 R.

Biblioteka Publiczna w Jachówce zorganizowała konkurs ekologiczny pt.: „Rady na odpady”.

Do konkursu przystąpiły 22 osoby, konkurs rozstrzygnięto w dniu 31.05.2016r. Przekazano nagrody dla zwycięzców:

 

Miejsce I – Katarzyna Strączek

Miejsce II – Julita Głowacz

Miejsce III – Ewelina Wicherek

Miejsce IV – Mikołaj Głowacz

Galeria