Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ORKIESTRY DĘTE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

KONKURS CZYTELNICZY PT.: „NAJAKTYWNIEJSZY CZYTELNIK W ROKU SZKOLNYM 2019/2020” – JACHÓWKA, 26 CZERWCA 2020 R.

Biblioteka Publiczna w Jachówce po raz kolejny nagrodziła uczniów za osiągniecie wysokich wyników w czytelnictwie. W dniu 26 czerwca 2020 r. rozstrzygnięto konkurs na „Najaktywniejszego czytelnika w roku szkolnym 2019/2020”. W tym roku nagrodzono 20 uczniów. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Galeria