Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KONKURS CZYTELNICZY „NAKLEJANIE ZA CZYTANIE”, BIEŃKÓWKA – 07 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

W sobotę 7 października miało miejsce uroczyste rozdanie nagród za udział w konkursie czytelniczym pn. „Naklejanie za czytanie”. Konkurs adresowany był do wszystkich przedszkolaków i uczniów klas 1 – 3, którzy są czytelnikami biblioteki. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było odebranie karty na naklejki do 17 czerwca 2023.

Konkurs polegał na zebraniu 10 naklejek za wypożyczanie książek w terminie 01.06 – 30.09.2023. Każde odwiedziny w bibliotece zakończone wypożyczeniem książki (książek) upoważniało do otrzymania 1 naklejki. Istotne było regularne odwiedzanie biblioteki w czasie trwania konkursu.

Celem konkursu było zachęcenie dzieci do systematycznego czytania, wspieranie zainteresowań czytelniczych, a także propagowanie wśród dzieci czytelnictwa jako wartościowego sposobu spędzania wolnego czasu.

W akcji czytelniczej wzięło udział 28 dzieci. Nagrody książkowe i dyplomy otrzymało 23 dzieci.

Galeria

KONKURS CZYTELNICZY NAKLEJANIE ZA CZYTANIE KONKURS CZYTELNICZY NAKLEJANIE ZA CZYTANIE KONKURS CZYTELNICZY NAKLEJANIE ZA CZYTANIE KONKURS CZYTELNICZY NAKLEJANIE ZA CZYTANIE KONKURS CZYTELNICZY NAKLEJANIE ZA CZYTANIE KONKURS CZYTELNICZY NAKLEJANIE ZA CZYTANIE KONKURS CZYTELNICZY NAKLEJANIE ZA CZYTANIE