Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Zespół Regionalny

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

ZESPÓŁ REGIONALNY

ORKIESTRY DĘTE

KONKURS CZYTELNICZY „KRZYŻÓWKA Z KSIĄŻKĄ”, JACHÓWKA – 14 WRZEŚNIA 2020 R.

W dniu 14 września 2020 r. Biblioteka Publiczna w Jachówce przy współpracy z Biblioteką Szkolną zorganizowała konkurs promujący książki, bibliotekę oraz czytelnictwo. Konkurs nosił tytuł ,,Krzyżówka z książką”, adresowany był do wszystkich użytkowników bibliotek publicznej i szkolnej. Zadaniem konkursowym było uzupełnienie haseł krzyżówki odpowiednimi hasłami oraz odgadnięcie hasła głównego. Do konkursu przystąpiło 9 dzieci. Nagrodzono wszystkich uczestników konkursu, którzy udzielili poprawnych odpowiedzi. Zwycięzcom gratulujemy!