Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

KONKURS CZYTELNICZO – PLASTYCZNY PN „BOHATER Z KSIĄŻKI MARII KONOPNICKIEJ” – JACHÓWKA, 1 CZERWCA 2022 R.

Organizatorem Konkursu Czytelniczo – Plastycznego pn. „Bohater z książki Marii Konopnickiej” zorganizowanego podczas obchodów XIX Tygodnia Bibliotek była Biblioteka Publiczna w Jachówce. Konkurs miał na celu popularyzowanie twórczości patronki roku 2022 Marii Konopnickiej, a także  rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wyobraźni i zdolności manualnych dzieci. Do konkursu przystąpiło 13 dzieci, rozdanie nagród odbyło się w Dzień Dziecka. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni. Zapraszamy do oglądnięcia prac plastycznych naszych milusińskich!

Galeria