Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KONKURS „BUDOWLE Z PIASKU”, JACHÓWKA – 09 SIERPNIA 2018 R.

Biblioteka Publiczna w Jachówce zorganizowała konkurs plenerowy pn. „Budowle z piasku”, który odbył się w dniu 09.08.2018 r. Konkurs adresowany był  do wszystkich dzieci spędzających wakacje w Jachówce. Zadaniem konkursowym  było  wybudowanie najpiękniejszej i najoryginalniejszej  budowli z piasku, indywidualnie lub w grupach.

I miejsce zdobyła budowla pod nazwą „Biedronka Miraculum”. Nazwy innych budowli to: „Zamek Królewski”, „Zoo”, „Smok wawelski”,   „Wulkan”,  „Zamek Suski” , „Cypr”. Do konkursu przystąpiło łącznie 20 osób. Za udział w konkursie rozdano zakupione nagrody rzeczowe – słodycze.

Galeria