Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

KONKURS „BABIOGÓRSKA SZOPKA REGIONALNA” – 10 GRUDNIA 2016 R., ZACHEŁMNA

Dnia 10 grudnia 2016 r. został  rozstrzygnięty Gminny Konkurs na „Babiogórską Szopkę Regionalną” organizowany przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów oraz Szkołę Podstawową w Zachełmnej. W konkursie tym ocenie podlegały szopki przedstawiające scenę betlejemską ilustrującą narodzenie Zbawiciela, umieszczoną w formie przestrzennej, w realiach regionu babiogórskiego – krajobrazu z zarysem Babiej Góry, architektury (kościół, kapliczka, drewniana chałupa itp.), elementów wyposażenia wnętrz, strojów itp. Ponadto szopka powinna być wykonana z użyciem materiałów naturalnych (np. drewno, papier, kora, nasiona, mech, kamień). Ocenie nie podlegały szopki wykonane w oparciu

o materiały sztuczne (tworzywo sztuczne, styropian, folia itp.). Postacie ludzi i zwierząt powinny być również wykonane z materiałów naturalnych (drewno, glina, ciasto, nasiona itp.). Regulamin dopuszczał użycie plasteliny lub modeliny. Ocenie nie podlegały szopki, w których użyto postaci gotowych lalek i figurek.

WYNIKI KONKURSU:

I. KATEGORIA „SZOPKA RODZINNA”
I miejsce
Adam i Dominika Kruźlak z rodziną z Bieńkówki
II miejsce 
Kacper Konas z rodziną z Budzowa
III miejsce 
Przemysław, Gabriela, Szymon Pieczara z Budzowa

Wyróżnienie

Rodzina Pieczarów z Budzowa

 

II. KATEGORIA „ DZIECIĘCA”
I miejsce 

Jakub Lenik ze Szkoły Podstawowej w Bieńkówce
I miejsce 
Oliwia Mglej ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Budzowie
II miejsce 
Klasa II –III ze Szkoły Podstawowej w Zachełmnej
III miejsce 
Klasa VI z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baczynie

III miejsce

Szymon Kołacz ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Budzowie

 

III. KATEGORIA „ MŁODZIEŻOWA”
I miejsce 

Anna Kulak z Gimnazjum w Budzowie

 

 

 

Galeria