Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

GMINNY KONKURS „BABIOGÓRSKA SZOPKA REGIONALNA” – 08 GRUDNIA 2018 R., ZACHEŁMNA

Dnia 08 grudnia 2018 r. został rozstrzygnięty Gminny Konkurs na „Babiogórską Szopkę Regionalną” organizowany przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów oraz Szkołę Podstawową w Zachełmnej. W konkursie tym ocenie podlegały szopki przedstawiające scenę betlejemską ilustrującą narodzenie Zbawiciela, umieszczoną w formie przestrzennej, w realiach regionu babiogórskiego – krajobrazu z zarysem Babiej Góry, architektury (kościół, kapliczka, drewniana chałupa itp.), elementów wyposażenia wnętrz, strojów itp. Ponadto szopka powinna być wykonana z użyciem materiałów naturalnych (np. drewno, papier, kora, nasiona, mech, kamień).Ocenie nie podlegały szopki wykonane w oparciu o materiały sztuczne (tworzywo sztuczne,styropian, folia itp.). Postacie ludzi i zwierząt powinny być również wykonane z materiałów naturalnych (drewno, glina, ciasto, nasiona itp.). Regulamin dopuszczał użycie plasteliny lub modeliny. Ocenie nie podlegały także szopki, w których użyto postaci gotowych lalek i figurek.

WYNIKI KONKURSU:

I. KATEGORIA „SZOPKA RODZINNA”
I miejsce
Szymon Burliga z rodziną z Budzowa
I miejsce 
Rodzina Konasów z  Budzowa
II miejsce 
Rodzina Koziołków z Baczyna
III miejsce
Rodzina Maślanków z Budzowa
III miejsce
Rodzina Stachoniów z Zachełmnej

 II. KATEGORIA „ DZIECIĘCA”
I miejsce 

Kółko Plastyczne z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baczynie
I miejsce 
Kółko Regionalne z Szkoły Podstawowej w Zachełmnej
II miejsce 
Przemysław Pieczara ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Budzowie
III miejsce 
Grupa „Krasnale” z Przedszkola Samorządowego w Budzowie
III miejsce
Emilia Dobosz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Budzowie

III. KATEGORIA „ MŁODZIEŻOWA”
I miejsce 

Barbara Jończyk ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Budzowie
II miejsce 
Filip Chorąży ze Szkoły Podstawowej nr 1 w  Budzowie

Galeria