Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

JUBILEUSZ 50 – LECIA ORKIESTRY DĘTEJ „SYGNAŁ”, 12 MAJ 2012 R. – BUDZÓW

Budzowska Orkiestra Dęta „Sygnał” ma już pół wieku. Z tej okazji w majową sobotę odbyła się uroczystość 50-lecia Jej powstania. Orkiestra rozpoczęła swoją działalność w 1961 roku. Obecnie Zespół tworzy 35 członków. Główne kierunki działalności orkiestry to: koncerty, festiwale, przeglądy, występy podczas uroczystości gminnych, regionalnych i religijnych oraz aktywny udział w życiu kulturalnym gminy Budzów. Uroczystość była wielkim wydarzeniem nie tylko dla członków orkiestry, ale dla całej społeczności gminy. W ciągu półwiecza zmieniali się dyrygenci, skład orkiestry, repertuar, a nawet mundury. Jedno pozostało niezmienne – umiłowanie muzyki i radość wspólnego muzykowania. Poprzez swoją pasję twórczej działalności i za sprawą udziału w przedsięwzięciach kulturalnych gminy, orkiestra stała się animatorem życia muzycznego wśród lokalnej społeczności. Dzięki miłości do muzyki, chęci do pracy, wielogodzinnym ćwiczeniom, zaangażowaniu, wytrwałości dzisiaj orkiestra jest wizytówką gminy Budzów. Obchody 50-lecia rozpoczęły się powitalnym marszem dedykowanym zaproszonym gościom. Następnie odczytano historię orkiestry przedstawiając początki jej działalności, trudne chwile w dziejach orkiestry, pierwsze sukcesy oraz historię najnowszą. Miłym akcentem programu były podziękowania dla „Przyjaciół Orkiestry” – osób, instytucji i sponsorów, którzy dostrzegając wartości jakie niesie ze sobą działalność orkiestry, niejednokrotnie udzielały jej wsparcia. Gratulacje, podziękowania i życzenia przekazali również min. Wójt Gminy Jan Najdek i przewodnicząca Rady Krystyna Szczepaniak. Wiele serdecznych słów pod adresem Orkiestry wypowiedział proboszcz budzowskiej parafii ks. Stanisław Kolarski, który od lat wspiera nie tylko życzliwym słowem, ale i finansowo orkiestrę. Uroczystość uświetnił jubileuszowy występ Orkiestry, podczas którego orkiestra zaprezentowała bardzo szeroki repertuar – od muzyki klasycznej poprzez regionalną, aż do typowo rozrywkowej. Jubileuszowy występ był prawdziwą muzyczną ucztą. Na zakończenie koncertu uczestnicy uroczystości odśpiewali gromkie „Sto lat”. Uroczystość wzbogacił występ zespołu góralskiego „Baciarki” z Węgierskiej Górki. Po części oficjalnej odbyło się wspólnie biesiadowanie, które było okazją do spotkania po latach przyjaciół i byłych członków orkiestry, wspomnień, złożenia sobie życzeń.


Z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy artystycznej składamy Orkiestrze
gratulacje oraz gorące życzenia,
by kolejne lata pracy przyniosły wiele satysfakcji  i zawodowych sukcesów.
Niech muzyczna pasja i zaangażowanie w rozwój Orkiestry
uczynią Wasze życie bogatszym i radośniejszym.
Życzymy kolejnych tak owocnych lat działalności
i powodzenia w realizacji życiowych przedsięwzięć.
Dziękujemy za trud włożony w rozwój Orkiestry,
rozwijanie świadomości i wrażliwości artystycznej mieszkańców gminy
oraz zaangażowanie i pracę na rzecz społeczności lokalnej.

Galeria