Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Informacja o zrealizowanym projekcie grantowym

INFORMACJA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PALCZY INFORMUJE, ŻE ZOSTAŁ ZREALIZOWANY PROJEKT  GRANTOWY  PT. „UTWORZENIE SZLAKU TURYSTYCZNEGO PODBABIOGÓRSKIE SZACHOWISKA W MIEJSCOWOŚCI BIEŃKÓWKA I PALCZA”.

ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LGD „PODBABIOGÓRZE” NA LATA 2014-2020 ZA POŚREDNICTWEM STOWARZYSZENIA LGD „PODBABIOGÓRZE”. OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 W RAMACH PROJEKTU  GRANTOWEGO.

OPERACJA MA NA CELU:

ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ POPRZEZ UTWORZENIE SZLAKU TURYSTYCZNEGO NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI PALCZA I BIEŃKÓWKA.