Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

TWÓRCY LUDOWI

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE GRANTOWYM

Loga: Unii Europejskiej, Leadera, Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

INFORMACJA 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PALCZY INFORMUJE, ŻE ZOSTAŁ ZREALIZOWANY PROJEKT  GRANTOWY  PT. „PIKNIK RODZINNY  – IMPREZA KULTURALNA PROMUJĄCA DZIEDZICTWO KULTUROWE GMINY.

ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LGD „PODBABIOGÓRZE” NA LATA 2014-2020 ZA POŚREDNICTWEM STOWARZYSZENIA LGD „PODBABIOGÓRZE”. OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
W RAMACH PROJEKTU  GRANTOWEGO.

OPERACJA MA NA CELU:
ZACHOWANIE LOKALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ KULTYWOWANIE TRADYCJI I ZWYCZAJÓW POPRZEZ ORGANIZACJĘ IMPREZY KULTURALNEJ.