Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

ZESPÓŁ REGIONALNY

TWÓRCY LUDOWI

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Klub Przyjaciół Biblioteki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Palczy

Klub Przyjaciół Biblioteki powstał w 2020 r. Do klubu przystąpiło 11 osób.

Członkowie Klubu  podczas zajęć w ramach Klubu Przyjaciół Biblioteki:

  • wyrabiają nawyk częstego czytania książek
  • poznają różnorodną tematycznie literaturę dla dzieci i młodzieży
  • uczą się prac biblioteczno-technicznych: oprawa książek w folię, układ alfabetyczny książek na półkach
  • pomagają podczas wypożyczania książek
  • pomagają podczas imprez czytelniczych
  • kształtują i doskonalą umiejętność wyszukiwania informacji
  • wykonują różnorodne prace plastyczne
  • spędzają twórczo swój wolny czas (przed lub po lekcjach)