Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

ORKIESTRY DĘTE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

GMINNY KONKURS REGIONALNY PN. „NAJPIĘKNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA”– 12 KWIETNIA 2021 R.

W nawiązaniu do Świąt Wielkanocnych Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów zorganizował „Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych”. Celem konkursu było popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą, pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej, rozbudzanie inwencji twórczej wśród dzieci i młodzieży.  
Do konkursu zgłoszono 31 Palm.
W dniu 12 kwietnia 2021r. komisja konkursowa w składzie:
dr Dorota Majerczyk  – etnograf
mgr Anna Gigoń – plastyk
mgr Danuta Kawa  – dyrektor Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów  
dokonała oceny Palm zgodnie z następującymi kryteriami:     
– zgodność pracy z tematyką konkursu
– walory artystyczne i estetyczne
– nawiązanie do tradycji
– pomysłowość
– bogactwo użytych materiałów
– wkład pracy

Wybór najpiękniejszych palm był bardzo trudny, ponieważ wszystkie prace konkursowe były bardzo piękne i wykonane niezwykle starannie. Komisja podczas oceny brała pod uwagę także aspekt etnograficzny, czyli zwracała uwagę na te elementy, które sprawiały, że konkursowe palmy były jak najbardziej zbliżone do tych tradycyjnych, wykonywanych zwyczajowo od lat na terenie gminy Budzów.  

Oto wyniki konkursu:
I miejsca:
Emilia Koziołek z Baczyna, Kamila Leśniak z Baczyna, Karina Jopek z Baczyna, Julia Horzynek z Baczyna, Oliwia Głowacz z Baczyna, Lena Góralik z Palczy, Nikodem Gaura z Jachówki, Martyna Sergiel  z Jachówki, Wojciech Sergiel z Jachówki

II miejsca:
Beata Lenik z Bieńkówki, Karina Malina z Bieńkówki, Julia Pochłopień z Bieńkówki, Amelia Jopek z Baczyna, Anna Głowacz z Baczyna, Antoni Łuczak z Baczyna, Julia Majerska z Baczyna, Kacper Burliga z Baczyna, Maja Majerska z Baczyna, Natalia Gałuszka z Baczyna, Alicja Góralik z Palczy, Amadeusz Żołnierek z Palczy, Miłosz Chorąży z Palczy, Tymoteusz Żołnierek z Palczy, Głowacz Dominik z Jachówki, Laura Kachnic z Jachówki, Wiktoria Strączek z Jachówki

III miejsca otrzymują:
Aleksandra Kachnic z Jachówki, Antoni Gigoń z Budzowa, Oliwier Warchoł z Budzowa, Franciszek Łuczak z Baczyna, Weronika Gibas z Baczyna 

Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują za udział wszystkim uczestnikom konkursu.  Dziękujemy za ogromne zaangażowanie i zainteresowanie kultywowaniem wielkanocnych tradycji. 

O terminie i miejscu odbioru nagród laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.

Zapraszamy do galerii zdjęć!

Galeria

Konkursowe Palmy Wielkanocne Konkursowe Palmy Wielkanocne Konkursowe Palmy Wielkanocne Konkursowe Palmy Wielkanocne Konkursowe Palmy Wielkanocne Konkursowe Palmy Wielkanocne Konkursowe Palmy Wielkanocne Laureaci Konkursu Laureaci Konkursu Laureaci Konkursu Laureaci Konkursu Laureaci Konkursu