Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

„GMINNY KONKURS RECYTATORSKI UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS VI-VIII”, BUDZÓW – 11 KWIETNIA 2024 R.

W dniu 11 kwietnia 2024 r. w Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury Gminy Budzów w Budzowie odbył się Gminny Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych dla klas VI-VIII. Celem konkursu było zaprezentowanie najciekawszych dzieł literatury polskiej i powszechnej oraz popularyzacja piękna i kultury języka polskiego. Do konkursu zgłoszono 20 uczniów Szkół Podstawowych z Gminy Budzów.

Umiejętności recytatorów oceniało jury w składzie: mgr Barbara Skubis-Tyszewska (emerytowany nauczyciel z Zespołu Szkół im. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim), mgr Małgorzata Skawińska (nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii  Skłodowskiej Curie w Suchej Beskidzkiej) oraz Danuta Kawa (Dyrektor Biblioteki I Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów).

Biorąc pod uwagę kryteria konkursu:  dobór repertuaru odpowiedni do wieku recytatora, sposób interpretacji tekstu oraz  ogólny wyraz artystyczny  przyznano następujące miejsca i wyróżnienia:

I miejsce –   Martyna Malina ze Szkoły Podstawowej w Zachełmnej

II miejsce –   Mikołaj Kołacz ze Szkoły Podstawowe w Bieńkówce

III miejsce –  Julia Nieciąg ze Szkoły Podstawowej w Jachówce

Wyróżnienie –  Marceli Syjota ze Szkoły Podstawowej w Zachełmnej
Julia Dobosz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bacznie

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

Zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca będą reprezentować naszą gminę w Konkursie Powiatowym.

Galeria

Gminny Konkurs Recytatorski dla klas VI-VIII Przemówienie Losowanie Losowanie Uczestniczka konkursu podczas recytacji Uczestniczka konkursu podczas recytacji Uczestniczka konkursu podczas recytacji Uczestnik konkursu podczas recytacji Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Komisja konkursowa Gminny Konkurs Recytatorski dla klas VI-VIII Dyplomy i nagrody