Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ORKIESTRY DĘTE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

ZESPÓŁ REGIONALNY

ZESPÓŁ REGIONALNY

Zespół Regionalny

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

„GMINNY KONKURS RECYTATORSKI UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS O-V”, BUDZÓW – 24 MARCA 2022 R.

W dniu 24 marca 2022 r. w Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury Gminy Budzów w Budzowie odbył się Gminny Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych. Udział w nim  wzięli uczniowie z klas 0-V szkół podstawowych gminy Budzów. Celem konkursu było zaprezentowanie najciekawszych dzieł literatury polskiej i powszechnej oraz popularyzacja piękna i kultury języka polskiego.

W sumie zaprezentowało się 23  uczestników, a kunszt recytatorski oceniało jury w składzie: mgr Barbara Skubis-Tyszewska (emerytowany nauczyciel z Zespołu Szkół im. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim), mgr Bogumiła Jamróz (emerytowany nauczyciel z byłego Gimnazjum  w Makowie Podhalańskim), mgr Krystyna Szczepaniak (emerytowany nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Bieńkówce). ) Komisja konkursowa miała trudne zadanie, aby wyłonić zwycięzców i wyróżnionych uczniów, ponieważ poziom recytacji był wysoki, a przekrój wybieranych utworów literackich bardzo różnorodny.

Jury biorąc pod uwagę następujące kryteria:  dobór repertuaru odpowiedni do wieku recytatora, sposób interpretacji tekstu oraz  ogólny wyraz artystyczny  przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:

Kategoria klas 0-II
I miejsce –   Amelia Jopek z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baczynie 
II miejsce –  Michał Pęcek ze Szkoły Podstawowej w Bieńkówce
III miejsce – Nadia Chromy ze Szkoły Podstawowej w Bieńkówce
Wyróżnienie – Piotr Woźniak z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Palczy

Kategoria klas III-V
I miejsce –   Mikołaj Kołacz  ze Szkoły Podstawowej w Bieńkówce
II miejsce –  Kacper Pękala z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Palczy
III miejsce – Julia Ręćkowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Budzowie
Wyróżnienie – Zofia Stąpor ze Szkoły Podstawowej w Bieńkówce

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i gratulujemy.

Zdobywcy pierwszego i drugiego miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych będą reprezentować naszą gminę w konkursie na szczeblu powiatowym.

Galeria