Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Zespół Regionalny

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

„GMINNY KONKURS RECYTATORSKI UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS O-V”, BUDZÓW – 14 MARCA 2023 R.

W dniu 14 marca 2023 r. w Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury Gminy Budzów w Budzowie odbył się Gminny Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych. Udział w nim  wzięli uczniowie z klas 0-V szkół podstawowych gminy Budzów. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach – Kategoria Klas 0-II oraz Kategoria Klas III-V. Celem konkursu było zaprezentowanie najciekawszych dzieł literatury polskiej i powszechnej oraz popularyzacja piękna i kultury języka polskiego.

W sumie zaprezentowało się 27  uczestników, a kunszt recytatorski oceniało jury w składzie: mgr Barbara Skubis-Tyszewska (emerytowany nauczyciel z Zespołu Szkół im. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim), mgr Bogumiła Jamróz (emerytowany nauczyciel z byłego Gimnazjum  w Makowie Podhalańskim), Danuta Kawa (Dyrektor Biblioteki I Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów).

Jury biorąc pod uwagę następujące kryteria:  dobór repertuaru odpowiedni do wieku recytatora, sposób interpretacji tekstu oraz  ogólny wyraz artystyczny  przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:

Kategoria klas 0-II

I miejsce –   Michał Pęcek ze Szkoły Podstawowej w Bieńkówce

II miejsce –   Karina Jopek ze Szkoły Podstawowej w Baczynie

III miejsce –  Lena Jopek ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Budzowie

Wyróżnienie –  Nadia Chromy ze Szkoły Podstawowej w Bieńkówce
                          Magdalena Talaga ze Szkoły Podstawowej w Zachełmnej

Kategoria klas III-V

I miejsce –   Natalia Gałuszka ze Szkoły Podstawowej w Baczynie

II miejsce –  Julia Ręćkowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Budzowie

III miejsce – Amelia Jopek z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Palczy

Wyróżnienie – Miłosz Chorąży z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Palczy
                         Milena Zborowska ze Szkoły Podstawowej w Zachełmnej

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i gratulujemy.

Zdobywcy pierwszego i drugiego miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych będą reprezentować naszą gminę w konkursie na szczeblu powiatowym.

Galeria

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS O-V GMINNY KONKURS RECYTATORSKI UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS O-V GMINNY KONKURS RECYTATORSKI UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS O-V UCZESTNICZKA GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO WRĘCZENIE NAGRÓD GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO WRĘCZENIE NAGRÓD GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO WRĘCZENIE NAGRÓD GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO WRĘCZENIE NAGRÓD GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO WRĘCZENIE NAGRÓD GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO WRĘCZENIE NAGRÓD GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO WRĘCZENIE NAGRÓD GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO WRĘCZENIE NAGRÓD GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO WRĘCZENIE NAGRÓD GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO WRĘCZENIE NAGRÓD GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO WRĘCZENIE NAGRÓD GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO WRĘCZENIE NAGRÓD GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO WRĘCZENIE NAGRÓD GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO WRĘCZENIE NAGRÓD GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO WRĘCZENIE NAGRÓD GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO WRĘCZENIE NAGRÓD GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO WRĘCZENIE NAGRÓD GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO WRĘCZENIE NAGRÓD GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO WRĘCZENIE NAGRÓD GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO WRĘCZENIE NAGRÓD GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO WRĘCZENIE NAGRÓD GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO WRĘCZENIE NAGRÓD GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO WRĘCZENIE NAGRÓD GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO WRĘCZENIE NAGRÓD GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO WRĘCZENIE NAGRÓD GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO WRĘCZENIE NAGRÓD GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO WRĘCZENIE NAGRÓD GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO WRĘCZENIE NAGRÓD GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO JURY GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO JURY GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO JURY GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO NAGRODY GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO DEKORACJA GMINNEGO KONKURSY RECYTATORSKIEGO