Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

„GMINNY KONKURS RECYTATORSKI UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS O-V”, BUDZÓW – 12 MARCA 2024 R.

12 marca 2024 r. w Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury Gminy Budzów w Budzowie odbył się Gminny Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych. Celem konkursu było zaprezentowanie najciekawszych dzieł literatury polskiej i powszechnej oraz popularyzacja piękna i kultury języka polskiego. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach: Kategoria Klas 0-II oraz Kategoria Klas III-V.

Podczas konkursu zaprezentowało się 28 uczniów szkół podstawowych z Gminy Budzów. Umiejętności recytatorów oceniało jury w składzie: mgr Barbara Skubis-Tyszewska (emerytowany nauczyciel z Zespołu Szkół im. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim), mgr Bogumiła Jamróz (emerytowany nauczyciel z byłego Gimnazjum  w Makowie Podhalańskim), Danuta Kawa (Dyrektor Biblioteki I Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów).

Biorąc pod uwagę kryteria konkursu:  dobór repertuaru odpowiedni do wieku recytatora, sposób interpretacji tekstu oraz  ogólny wyraz artystyczny  przyznano następujące miejsca i wyróżnienia:

Kategoria klas 0-II

I miejsce –   Arkadiusz Głuc

II miejsce –   Jan Wrona

III miejsce –  Anna Hodurek

Wyróżnienie –  Jagoda Fuja, Lena Bogdał

Kategoria klas III-V

I miejsce –   Nikola Szczygieł

II miejsce –  Miłosz Chorąży

III miejsce –  Michał Pęcek

Wyróżnienie – Zuzanna Nowak, Julia Kiełbus

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i gratulujemy.

Zdobywcy pierwszego i drugiego miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych będą reprezentować naszą gminę w konkursie na szczeblu powiatowym.

Galeria

Gminny Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych klas 0-V Przemówienie Losowanie klas 0-II Losowanie klas III-V Uczestniczka konkursu podczas recytacji Uczestnik konkursu podczas recytacji Uczestnik konkursu podczas recytacji Przemówienie Pana Wójta Gminy Budzów Przemówienie Komisji Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Dekoracja Gminnego Konkursu Recytatorskiego Szkół Podstawowoych Nagrody Gminnego Konkursu Recytatorskiego Szkół Podstawowych