Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

ZESPÓŁ REGIONALNY

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

Zespół Regionalny

„GMINNY KONKURS RECYTATORSKI UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS 0 – V”, PALCZA – 12 MARCA 2019 R.

W dniu 12 marca 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Palczy odbył się Gminny Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych dla klas 0 – V zorganizowany przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy. Głównym celem konkursu było zaprezentowanie najciekawszych dzieł literatury polskiej i powszechnej oraz popularyzacja piękna i kultury języka polskiego. W konkursie wzięło udział 27 recytatorów ze wszystkich szkół podstawowych gminy Budzów. Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych: uczniów z klas 0-II oraz uczniów z klas III – V.  Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

Występy recytatorskie oceniała Komisja w składzie:
1. Krystyna Szczepaniak – emerytowany nauczyciel j. polskiego, przewodnicząca Rady Gminy w Budzowie
2. Anna Frosztęga – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Sułkowicach
3. Danuta Kawa – dyrektor Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów

Komisja Konkursowa przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:
Kategoria klas 0 – II
I miejsce:
Mikołaj Kołacz ze Szkoły Podstawowej w Bieńkówce
II miejsce:
Natalia Gałuszka ze Szkoły Podstawowej w Baczynie
III miejsce:
Ewelina Lenik ze Szkoły Podstawowej w Jachówce
Wyróżnienia:
Anastazja Dyba ze Szkoły Podstawowej w Baczynie
Karolina Kruźlak ze Szkoły Podstawowej w Bieńkówce

Kategoria klas III – V
I miejsce:
Maksymilian Kachnic ze Szkoły Podstawowej w Jachówce
II miejsce:
Martyna Sabuda ze Szkoły Podstawowej w Baczynie
III miejsce:
Oliwia Głowacz  ze Szkoły Podstawowej w Baczynie
Wyróżnienia:
Milena Mikołajek  ze Szkoły Podstawowej w Jachówce
Anna Dobosz ze Szkoły Podstawowej w Palczy  

W Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Makowie Podhalańskim gminę Budzów będą reprezentowali następujący uczniowie: Mikołaj Kołacz, Natalia Gałuszka, Maksymilian Kachnic, Martyna Sabuda.  Wszystkim uczestnikom konkursu składamy gratulacje, a laureatom życzymy powodzenia na eliminacjach powiatowych.

Galeria