Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 10 MARCA 2016 R. – BIEŃKÓWKA

10 marca 2016 r. w Szkole Podstawowej w Bieńkówce   odbył się „Gminny Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych” zorganizowany przez Szkołę Podstawową w  Bieńkówce i Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów  z/s w Palczy. Głównym celem konkursu było zaprezentowanie najciekawszych dzieł literatury polskiej i powszechnej oraz popularyzacja piękna i kultury języka polskiego. W konkursie wzięło udział 21 uczestników z wszystkich szkół podstawowych gminy Budzów. Konkurs rozpoczął się od recytacji uczniów klas I-III, a następnie zaprezentowały się dzieci z klas IV-VI. Uczestnicy prezentowali bardzo zróżnicowany repertuar. Jednak największą popularnością cieszyły się utwory Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Poziom recytacji był bardzo wysoki. Recytatorzy oczarowali komisję i zgromadzoną publiczność poziomem artystycznym recytowanych utworów. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

Występy recytatorskie oceniała Komisja w składzie:

1. Teresa Talaga – nauczyciel  języka polskiego w Gimnazjum w Budzowie

2. Helena Lenik –  emerytowany nauczyciel języka polskiego SP w Bieńkówce

3. Danuta Kawa – dyrektor Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów

Komisja konkursowa dokonała oceny recytatorów według następujących kryteriów:

  1. Dobór repertuaru odpowiedni do wieku recytatora
  2.  Sposób interpretacji tekstu
  3. Dykcja
  4. Ogólny wyraz artystyczny

Oto wyniki konkursu:

KATEGORIA KLAS I-III

I miejsce
Amelia Jurek  ze  Szkoły Podstawowej w Jachówce
II miejsce
Natalia Bartkowska ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Budzowie
III miejsce
Weronika Strączek ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Budzowie
Wyróżnienie:
Wiktoria Sala  ze Szkoły Podstawowej w Bieńkówce
 

KATEGORIA KLAS IV-VI

I miejsce
Wiktoria Trzop ze Szkoły Podstawowej w Jachówce
II miejsce
Tymoteusz Urbański  z  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Palczy
III miejsce
Maria Głuc ze Szkoły Podstawowej  Nr 1 w Budzowie
Wyróżnienie:
Paulina Kołacz ze  Szkoły Podstawowej w Bieńkówce

W Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Makowie Podhalańskim gminę Budzów będą reprezentowali następujący uczniowie: Amelia Jurek, Natalia Bartkowska, Wiktoria Trzop i Tymoteusz Urbański.

Wszystkim uczestnikom konkursu składamy gratulacje, a laureatom życzymy powodzenia na eliminacjach powiatowych.

Galeria