Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

ZESPÓŁ REGIONALNY

GMINNY KONKURS „OGRÓDKÓW PRZYDOMOWYCH” I „OBEJŚĆ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH” – 19 CZERWCA  2018 R.

W dniu 19 czerwca 2018 r.  odbył się gminny przegląd ogródków przydomowych i obejść w gospodarstwach rolnych. Celem konkursu jest:  poprawa estetyki zagród i ogrodów, prowadząca do podniesienia atrakcyjności gmin i powiatu oraz rozwój infrastruktury wsi wspierający ekologiczne wzorce gospodarstw rodzinnych. Rozstrzygnięcie II etapu – powiatowego konkursu odbędzie się we wrześniu podczas Powiatowych Dożynek w Budzowie. Do konkursu gminnego wpłynęło 14 zgłoszeń. W wyniku oceny Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca:

KATEGORIA „OGRÓD PRZYDOMOWY”:

I miejsce –  Anna Ostafin zam. Jachówka
II miejsce – Beata Zaręba  zam.  Baczyn
II miejsce – Edwarda Jurek zam. Budzów
III miejsce – Weronika Szabla zam. Budzów
wyróżnienie – Czesława Zborowska zam. Zachełmna
wyróżnienie – Renata Mirocha zam. Budzów
wyróżnienie – Agnieszka Gibas zam. Budzów
wyróżnienie – Elżbieta Głuc zam. Jachówka
wyróżnienie – Maria Strączek zam. Jachówka  

 

 KATEGORIA  „OBEJŚCIE W GOSPODARSTWIE ROLNYM”:

I miejsce – Lucyna Kosek  zam. Jachówka
I miejsce – Janina Dobosz zam. Baczyn
II miejsce – Helena Łuczak zam. Baczyn
III miejsce – Cecylia Burliga zam. Jachówka
III miejsce – Sylwester Kachnic zam. Jachówka

 Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas „Dni Gminy Budzów” dnia 19 sierpnia 2018 r. podczas „Dni Gminy Budzów-Dożynki 2018”. Dziękujemy za udział i zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

Galeria