Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

GMINNY KONKURS „OGRÓDKÓW PRZYDOMOWYCH” I „OBEJŚĆ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH” – 18 CZERWCA 2019 R.

Dnia 18 czerwca 2019 r. odbył się Gminny Konkurs Ogródków Przydomowych i Obejść w Gospodarstwach Rolnych zgłoszonych do  I Etapu Gminnego Konkursu. Celem konkursu jest:  poprawa estetyki zagród i ogrodów, prowadząca do podniesienia atrakcyjności gmin i powiatu oraz rozwój infrastruktury wsi wspierający ekologiczne wzorce gospodarstw rodzinnych. Uroczyste wręczenie  nagród odbędzie się  podczas „Dni Gminy Budzów 2019” dnia 18 sierpnia 2019 r. W wyniku oceny Komisja Konkursowa postanowiła przyznać następujące miejsca:

KATEGORIA „OGRÓD PRZYDOMOWY”:
I miejsce –  Barbara Adamek zam. Budzów (ogród zgłoszony do konkursu powiatowego)
I miejsce – Beata Zaręba  zam.  Baczyn
II miejsce – Anna Nitecka  zam. Jachówka
II miejsce – Janina i Marian Dobosz zam. Baczyn
III miejsce – Elżbieta Głuc  zam. Jachówka

KATEGORIA  „OBEJŚCIE W GOSPODRSTWIE ROLNYM”:
I miejsce – Janina Knapczyk zam. Bieńkówka (obejście  w gospodarstwie rolnym zgłoszone do konkursu powiatowego)
II miejsce – Marianna Jończyk zam. Bieńkówka
III miejsce – Helena Łuczak zam. Baczyn

Galeria