Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

GMINNY KONKURS „OGRÓDKÓW PRZYDOMOWYCH” I „OBEJŚĆ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH” – 14 CZERWIEC 2017 R.

Dnia 14 czerwca odbył się przegląd ogródków przydomowych i obejść w gospodarstwach rolnych zgłoszonych do I etapu gminnego konkursu. Celem konkursu jest:  poprawa estetyki zagród i ogrodów, prowadząca do podniesienia atrakcyjności gmin i powiatu oraz rozwój infrastruktury wsi wspierający ekologiczne wzorce gospodarstw rodzinnych. Rozstrzygnięcie II etapu – powiatowego konkursu odbędzie się we wrześniu podczas Powiatowych Dożynek w Jordanowie. Do konkursu gminnego wpłynęło 10 zgłoszeń. W wyniku oceny Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca:

KATEGORIA „OGRÓD PRZYDOMOWY”:

I miejsce –  Krystyna Reciak zam. Jachówka

I miejsce –  Barbara Putyra zam. Jachówka  

II miejsce – Beata Zaręba  zam.  Baczyn

II miejsce – Anna Ostafin zam. Jachówka

III miejsce – Agnieszka Gibas zam. Budzów

III miejsce – Władysława Guzik zam. Jachówka

III miejsce – Aneta Sergiel zam. Jachówka

III miejsce – Edyta Barzycka zam. Jachówka  

 

KATEGORIA  „OBEJŚCIE W GOSPODRSTWIE ROLNYM”:

I miejsce – Agnieszka i Piotr Chromy zam. Bieńkówka    

II miejsce – Józefa Prymula zam. Zachełmna

 

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas „Dni Gminy Budzów” dnia 20 sierpnia 2017 r. podczas „Dni Gminy Budzów-Dożynki 2017”. Dziękujemy za udział i zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

Galeria