Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ZESPÓŁ REGIONALNY

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

ORKIESTRY DĘTE

GMINNY KONKURS „OGRÓDKÓW PRZYDOMOWYCH” I „OBEJŚĆ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH” – 14 CZERWCA 2016 R.

Dnia 14 czerwca odbył się Przegląd Ogródków Przydomowych i Obejść w Gospodarstwach rolnych zgłoszonych do I etapu gminnego konkursu. Celem konkursu jest: poprawa estetyki ogrodów i obejść gospodarskich, która prowadzi do zwiększenia atrakcyjności terenów, rozwój infrastruktury miast i wsi wspierający ekologiczne wzorce gospodarstw rodzinnych, racjonalne gospodarowanie odpadami, ściekami, a przez to podnoszenie jakości wody i edukacja ekologiczna. II etap – powiatowego  konkursu odbędzie się w  lipcu.    Do konkursu gminnego wpłynęło 8 zgłoszeń. W wyniku oceny Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca:

Kategoria „Ogród Przydomowy”:
I miejsce – Beata Zaręba zam. Baczyn – ogród będzie reprezentować gminę w konkursie powiatowym
II miejsce – Władysława Guzik zam. Jachówka
III miejsce – Józefa Kachnic zam. Jachówka
III miejsce – Aneta Sergiel zam. Jachówka

Wyróżnienie – Edyta Bożycka zam. Jachówka

 

Kategoria „Obejście w gospodarstwie rolnym”:
I miejsce – Lucyna Sarna zam. Bieńkówka – gospodarstwo będzie reprezentować
gminę w  konkursie powiatowym
II miejsce – Cecylia Burliga zam. Jachówka
III miejsce – Bernadetta Kowalska zam. Jachówka

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniach 20-21 sierpnia 2016 r. podczas Dni Gminy Budzów.  Dziękujemy za udział i zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu.  Oto galeria zdjęć.

Galeria