Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

GMINNY KONKURS „OGRÓDKÓW PRZYDOMOWYCH” I „OBEJŚĆ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH” – 14 CZERWCA 2013

Dnia 14 czerwca odbył się przegląd ogródków przydomowych i obejść w gospodarstwach rolnych zgłoszonych do I etapu gminnego konkursu. Celem konkursu jest: poprawa estetyki zagród i ogrodów, prowadząca do podniesienia atrakcyjności gmin i powiatu oraz rozwój infrastruktury wsi wspierający ekologiczne wzorce gospodarstw rodzinnych. II etap – powiatowy konkursu odbędzie się w sierpniu. Rozstrzygnięcie etapu powiatowego nastąpi 08 września 2013 r. podczas „Powiatowych Dożynek” w Skawicy. Do konkursu gminnego wpłynęło 12 zgłoszeń. W wyniku oceny Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca:

Kategoria „Ogród Przydomowy”:
I miejsce – Anna Ostafin zam. Jachówka
II miejsce – Ewa Sternal zam. Budzów
II miejsce – Weronika Szabla zam. Budzów
II miejsce – Paweł Kachnic zam. Bieńkówka
III miejsce – Aneta Sergiel zam. Jachówka
III miejsce – Sylwia Bobek zam. Budzów
III miejce – Rafał Krzanowski zam. Budzów

Kategoria „Obejście w gospodarstwie rolnym”:
I miejsce – Sylwester Kachnic zam. Jachówka
II miejsce – Janina Dobosz zam. Baczyn
II miejsce – Cecylia Burliga zam. Jachówka
II miejsce –  Marianna Jończyk  zam. Bieńkówka
III miejsce – Bernarda Kowalska zam. Jachówka

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas „Dni Gminy Budzów” dnia 18 sierpnia 2013 r. Do Konkursu Powiatowego zgłoszono ogród przydomowy Pani Anny Ostafin oraz obejście w gospodarstwie rolnym Pana Sylwestra Kachnica. Dziękujemy za udział i zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu. Oto  galeria zdjęć:

Galeria