Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

ZESPÓŁ REGIONALNY

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

GMINNY KONKURS „OGRÓDKÓW PRZYDOMOWYCH” I „OBEJŚĆ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH” – 12 CZERWCA 2014 R.

Dnia 12 czerwca odbył się przegląd ogródków przydomowych i obejść w gospodarstwach rolnych zgłoszonych do I etapu gminnego konkursu. Celem konkursu jest: poprawa estetyki zagród i ogrodów, prowadząca do podniesienia atrakcyjności gmin i powiatu oraz rozwój infrastruktury wsi wspierający ekologiczne wzorce gospodarstw rodzinnych. II etap – powiatowy konkursu odbędzie się w sierpniu. Rozstrzygnięcie etapu powiatowego nastąpi 14 września 2014 r. podczas „Powiatowych Dożynek” w Makowie Podhalańskim. Do konkursu gminnego wpłynęło 11 zgłoszeń. W wyniku oceny Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca:

Kategoria „Ogród Przydomowy”:
I miejsce – Krystyna Reciak zam. Jachówka – ogród będzie reprezentować gminę
w konkursie powiatowym
I miejsce – Dorota i Robert Wrona zam. Jachówka
II miejsce – Bartłomiej Jurek zam. Budzów
II miejsce – Barbara Putyra zam. Jachówka
III miejsce – Władysława Guzik zam. Jachówka
III miejsce – Maria Guzik zam. Jachówka

Kategoria „Obejście w gospodarstwie rolnym”:
I miejsce – Bernarda Kowalska zam. Jachówka – gospodarstwo będzie reprezentować
gminę w  konkursie powiatowym
II miejsce – Cecylia Burliga zam. Jachówka
II miejsce – Marianna Jończyk zam. Bieńkówka
III miejsce – Helena Łuczak zam. Baczyn
III miejsce – Józefa Kachnic zam. Jachówka

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas „Dni Gminy Budzów” dnia 24 sierpnia 2014 r. Dziękujemy za udział i zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

Galeria