Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

GMINNY KONKURS NA „NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY”, BUDZÓW – 22 GRUDNIA 2020 R.

W dniu 22 grudnia 2020 r. w budynku Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w Konkursie na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”. Tegoroczna edycja konkursu odbyła się w formie on-line. Po rozstrzygnięciu konkursu przez komisję konkursową, wręczenie nagród odbyło się w kameralnym gronie, z zachowaniem wytycznych rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obostrzeń  związanych ze stanem epidemii COVID-19.

Galeria

Wręczenie nagród