Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

GMINNY KONKURS NA „NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD PRZYDOMOWY I OBEJŚCIE W GOSPODARSTWIE ROLNYM”, BUDZÓW – 22 GRUDNIA 2020 R.

W dniu 22 grudnia 2020 r. w budynku Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów odbyło się ogłoszenie wyników i wręczeniu nagród w Konkursie na „Najpiękniejszy Ogródek Przydomowy i Obejście w Gospodarstwie Rolnym”. Po rozstrzygnięciu konkursu przez komisję konkursową, wręczenie nagród odbyło się w kameralnym gronie, z zachowaniem wytycznych rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obostrzeń  związanych ze stanem epidemii COVID-19.

Galeria

Wręczenie nagród