Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

Zespół Regionalny

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY PN. “MOJA MIEJSCOWOŚĆ W OBIEKTYWIE” ROZSTRZYGNIĘTY

W miesiącu maju Biblioteka i Ośrodka Animacji Kultur Gminy Budzów zorganizował konkurs fotograficzny pn. „Moja miejscowość w obiektywie”, którego celem było zachęcenie mieszkańców gminy Budzów do czynnego obcowania z naturą  poprzez fotografię, odkrywania piękna beskidzkich krajobrazów, rozwijanie wyobraźni, spostrzegawczości i kreatywności, umożliwienie uczestnikom zaprezentowania swojego talentu fotograficznego oraz upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako formy sztuki. Konkurs skierowany był do dzieci, młodzieży i osób dorosłych zamieszkujących na terenie gminy Budzów. W konkursie wzięło udział 4 uczestników, którzy w swoich fotografiach ukazali piękno miejscowości Palczy.  W dniu 11 czerwca 2021 r. konkurs został rozstrzygnięty. Komisja konkursowa postanowiła wyróżnić wszystkie zgłoszone do konkursu fotografie. Oto uczestnicy konkursu, którzy zostali uhonorowani nagrodą specjalną: Marcelina Dzidek, Adam Żmuda, Milena Dzidek, Justyna Dzidek.

Galeria