Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

GMINNY KONKURS „BABIOGÓRSKA SZOPKA REGIONALNA”, ZACHEŁMNA – 09 GRUDNIA 2017 R.

Dnia 09 grudnia 2017 r. został  rozstrzygnięty Gminny Konkurs na „Babiogórską Szopkę Regionalną” organizowany przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów oraz Szkołę Podstawową w Zachełmnej. W konkursie tym ocenie podlegały szopki przedstawiające scenę betlejemską ilustrującą narodzenie Zbawiciela, umieszczoną w formie przestrzennej, w realiach regionu babiogórskiego – krajobrazu z zarysem Babiej Góry, architektury (kościół, kapliczka, drewniana chałupa itp.), elementów wyposażenia wnętrz, strojów itp. Ponadto szopka powinna być wykonana z użyciem materiałów naturalnych (np. drewno, papier, kora, nasiona, mech, kamień). Ocenie nie podlegały szopki wykonane w oparciu o materiały sztuczne (tworzywo sztuczne, styropian, folia itp.). Postacie ludzi i zwierząt powinny być również wykonane z materiałów naturalnych (drewno, glina, ciasto, nasiona itp.). Regulamin dopuszczał użycie plasteliny lub modeliny. Ocenie nie podlegały szopki, w których użyto postaci gotowych lalek i figurek.

 

WYNIKI KONKURSU:

I. KATEGORIA „SZOPKA RODZINNA”
I miejsce
Przemysław, Gabriela, Szymon Pieczara ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Budzowie
II miejsce 
Rodzina Konasów z Budzowa
Franciszek Dybaś z rodzicami z Bieńkówki
III miejsce 
Rodzina Jonasza Pęcka z Bieńkówki
Wyróżnienie
Oliwia Mglej z rodziną ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Budzowie

II. KATEGORIA  „SZOPKA DZIECIĘCA”
I miejsce 

Klasa I – III (grupa świetlicowa) ze Szkoły Podstawowej w Zachełmnej
Kółko plastyczne z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baczynie
II miejsce 
Maja Klikowicz ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Budzowie
Emilia Dobosz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Budzowie
III miejsce 
Przemysław Pieczara ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Budzowie
Wyróżnienie
Aleksandra Bogdał z Bieńkówki
Mateusz Warchoł z klasy V z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Palczy

III. KATEGORIA „SZOPKA MŁODZIEŻOWA”
I miejsce 

Warsztaty plastyczne i klub 4H z Jachówki
II miejsce 
Kacper Chromy ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Budzowie

 

 

Galeria