Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI, 10-11 LISTOPADA 2019 R. – BUDZÓW

Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone rokrocznie 11 listopada, ma na celu upamiętniać odzyskanie przez Polskę suwerenności w 1918 roku – po 123 latach zaborów. Tegoroczne obchody Dnia Niepodległości w Gminie Budzów zostały zainaugurowane koncertem patriotycznym. W dniu 10 listopada w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie zespół Góralska Hora dał wspaniały koncert pieśni patriotycznych. Utwory muzyczne o tematyce narodowościowej zostały zaprezentowane przez zespół w żywiołowej, pełnej góralskiej energii odsłonie. Podczas godzinnego koncertu można było usłyszeć utwory takie jak: „Hej hej ułani”, „Wojenko, Wojenko”, „Przybyli ułani”, „Białe róże”, czy „O mój rozmarynie”.

W drugim dniu obchodów Święta Niepodległości, w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie, odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny. Mszy Świętej przewodniczył ksiądz wikariusz Janusz Enz. Eucharystię celebrowali również Proboszcz Parafii w Palczy – Ks. Jan Gibała i Proboszcz Parafii w Jachówce – Ks. Stanisław Maślanka. Po Mszy Świętej głos zabrał Wójt Gminy Jan Najdek, który w krótkich słowach podkreślił, jak ważne jest docenienie przez Polaków wywalczony przez naszych przodków pokój i wolność Ojczyzny. Po przemówieniu wójta w kościele rozbrzmiały patriotyczne i historyczne pieśni w wykonaniu: członków Zespołu Regionalnego „Budzowskie Kliszczaki”, uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bieńkówce oraz Orkiestry Dętej w Bieńkówce. Następnie przedstawiciele samorządu, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Zuchy, młodzież szkolna oraz licznie zebrani mieszkańcy gminy Budzów w asyście pocztów sztandarowych wzięli udział w uroczystym przemarszu prowadzonym przez Orkiestrę Dętą „Sygnał” z Budzowa i Orkiestrę Dętą z Bieńkówki na plac pod kościołem, aby złożyć wieńce, kwiaty i znicze pod pomnik upamiętniający Poległych za Ojczyznę w latach 1914-1920. Po oddaniu hołdu tym, którzy walczyli o naszą niepodległość gminne Orkiestry Dęte odegrały hymn państwowy.

Galeria