Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

GMINNE OBCHODY “233 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA”,“DNIA STRAŻAKA” ORAZ POŚWIĘCENIE I PRZEKAZANIE SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA OSP PALCZA,PALCZA – 03 MAJA 2024 R.

Święto Narodowe 3 Maja obchodzimy na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Czteroletni, 3 maja 1791 r. Ustawy Rządowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, znanej jako Konstytucja 3 Maja.  Była to pierwsza w Europie i druga na świecie, po amerykańskiej z 1787 r., spisana konstytucja. Wprowadziła ona zasadę równości przed prawem, wolności osobistej i prawo do własności, a także system trójpodziału władzy. Był to bardzo ważny moment w historii naszego kraju.
Tegoroczne Gminne Obchody Święta Konstytucji 3 Maja oraz Obchody Dnia Strażaka zostały zorganizowane w dniu 3 maja 2024 r. w Palczy. Uroczystości połączone zostały z przekazaniem i poświęceniem nowoczesnego samochodu pożarniczo- gaśniczego dla miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystości zapoczątkował przemarsz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Budzów na boisko „Orlik” w Palczy oraz odegranie hymnu przez Orkiestry Dęte Gminy Budzów i podniesienie flagi państwowej na maszt. Następnie odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny oraz strażaków koncelebrowana przez proboszczy z parafii Gminy Budzów – ks. Jana Gibałę oraz ks. Mariusza Mendyka. Po Mszy Św. odbyła się część oficjalna uroczystości, którą zapoczątkowało złożenie meldunku przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Budzów prezesowi ZOSPR RP w Budzowie – dh Antoniemu Kanii. W trakcie uroczystości młodzi druhowie z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Palczy złożyli uroczyste ślubowanie potwierdzające zaangażowanie w służbę społeczności i chęć niesienia bezinteresownej pomocy. Po przywitaniu zgromadzonych gości i mieszkańców, nastąpiło odznaczenie druhen i druhów za wzorową służbę oraz poświęcenie i przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Palcza. Medale i odznaczenia otrzymali:
Brązowy Medal: Dawid Mirek(OSP Bieńkówka),
Srebrny Medal: Danuta Kawa (OSP Palcza); Krzysztof Horzynek (OSP Baczyn) Adam Klimowski (OSP  Bieńkówka),
Złoty Medal: Łukasz Dyba (OSP Baczyn).
Odznaczenie „Strażak Wzorowy” otrzymali strażacy, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem w służbę min. Daniel Madejczyk, Wiesław Żmuda, Sławomir Żmuda, Andrzej Kania, Stanisław Kawa, Tomasz Mytyl oraz Mateusz Chwała. Po poświęceniu samochodu i przekazaniu jej jednostce OSP Palcza,  nastąpiło wręczenie podziękowań i złożenie wyrazów wdzięczności przez druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Palczy osobom zaangażowanym w pomoc przy zakupie samochodu ratunkowo-gaśniczego.  Na zakończenie obchodów głos zabrali znamienici goście, którzy tradycyjnie podziękowali obecnym za patriotyczną postawę i złożyli życzenia wszystkim strażakom i ich rodzinom. Przemawiający podziękowali druhom za oddanie, hart ducha i ogromne poświęcenie w ratowaniu zdrowia, życia i mienia ludzkiego. Uroczystość zakończył koncert Orkiestry Dętej „Sygnał z Budzowa oraz Orkiestry Dętej z Bieńkówki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości za ich obecność i patriotyczną postawę.

                                                    Zapraszamy do galerii zdjęć!

Galeria

Przemówienie w trakcie uroczystości Poczty sztandarowe OSP Gminy Budzów Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Przekazanie samochodu pożarniczo-gaśniczego Podziękowania oraz odznaczenia dla strażaków Msza Święta podczas uroczystości Złożenie meldunku Poczty sztandarowe OSP Gminy Budzów flaga państwowa na maszcie Msza Święta podczas uroczystości Przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich Uczestnicy uroczystości Msza Święta podczas uroczystości Uczestnicy uroczystości Poczet sztandarowy Składanie meldunku Złożenie przyrzeczenia Odznaczenie druhów Poczty sztandarowe na uroczystości Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Przemówienie w trakcie uroczystości Poświęcenie samochodu pożarniczo-gaśniczego Przekazanie samochodu pożarniczo-gaśniczego Przekazanie samochodu pożarniczo-gaśniczego Przekazanie samochodu pożarniczo-gaśniczego Przekazanie samochodu pożarniczo-gaśniczego Przemówienie w trakcie uroczystości Podziękowanie Przemówienie w trakcie uroczystości Przemówienie w trakcie uroczystości Przemówienie w trakcie uroczystości Przemówienie Przemówienie w trakcie uroczystości Wpis do księgi pamiątkowej Wpis do księgi pamiątkowej Wpis do księgi pamiątkowej Wpis do księgi pamiątkowej Wpis do księgi pamiątkowej Wpis do księgi pamiątkowej Wpis do księgi pamiątkowej Wpis do księgi pamiątkowej