Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

FERIE ZIMOWE 2020 W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BUDZOWIE

W ramach akcji „Ferie Zimowe z Biblioteką i Ośrodkiem Animacji Kultury Gminy Budzów” w Bibliotece Publicznej w Budzowie, w okresie od 27 stycznia do 7 lutego 2020 roku, odbywały się spotkania i konkursy oraz turniej szachowy, w których licznie udział wzięły dzieci szkolne i przedszkolne.  W ramach spotkań w czytelni, miało miejsce wspólne czytanie, układanie puzzli oraz korzystanie z gier planszowych i szachów.

W poniedziałek 27 stycznia ogłoszony został konkurs „Aktywność czytelnicza i biblioteczna w okresie ferii zimowych”. Spotkania w Bibliotece rozpoczęły się od wspólnego czytania bajek. Po godzinnym czytaniu, chętni mogli wziąć udział w konkursowym czytaniu bajek. Zgłosiło się 7 osób. Zarówno czytający, jak i słuchający ocenili poprawność językową, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny. Nagrodzono 7 osób. W tym dniu odbył się jeszcze konkurs plastyczny „Moje plany na ferie”. Cieszy fakt, że we wszystkich pracach, zawierających plany lub marzenia na ferie, można było dostrzec akcenty związane z książką i biblioteką. Nagrodzono 15 osób.

Wtorkowy  (28 stycznia) konkurs plastyczny „Moje ferie z książką”, ukazał, że przebywanie dzieci wśród książek, traktowane jest z jednej strony jak przygoda a z drugiej jako wartościowa forma spędzania wolnego czasu. Zgodnie z regulaminem przyznano 3 nagrody oraz 2 wyróżnienia. Także 3 odważne osoby otrzymały nagrody w konkursie „Pantomima literacka”. Kolejny konkurs polegał na ozdobieniu kubka jednorazowego tak aby powstał z niego flakonik. Nagrodą był słodki poczęstunek. Następny konkurs stał się biblioteczną ekologiczną zabawą ruchową, gdyż polegał na celnym wrzucaniu papierowych śmieci do kosza. Osiem osób, które zainicjowały tę zabawę konkursową, otrzymało symboliczne nagrody.

W środę 29 stycznia odbyły się dwa konkursy. Jeden pod nazwą „Lepimy postacie bajkowe z plasteliny”. Do konkursu przystąpiło najpierw 17 osób, a następnie dodatkowo 11 osób. Wszyscy otrzymali nagrody, przyznane drogą losowania. Drugi konkurs o charakterze plastyczno-technicznym pod nazwą „Drzewko szczęścia” polegał na wykonaniu z cienkiego drutu drzewka, a następnie upiększeniu go przygotowanymi materiałami dekoracyjnymi. Pięć osób otrzymało nagrody rzeczowe.

W czwartek 30 stycznia do konkursu szachowego przystąpiło 8 osób. Konkurs, który odbywał się w skupieniu, rozegrano w dwóch grupach wiekowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali puchary.  Ze względu na brak śniegu, zamiast przewidzianego w programie lepienia postaci bajkowych ze śniegu, odbył się konkurs na wykonanie ekologicznego bałwanka. Dziesięć osób otrzymało nagrody.  Piątek 31 stycznia upłynął  w atmosferze konkursowej zabawy za sprawą dwóch głównych punktów planu dnia. Mix czytelniczy polegał na przeczytaniu kilku wybranych fragmentów w różnej kolejności, z różnych książek, przygotowanych wcześniej. Zespół 5 –osobowy, który zrobił to najciekawiej otrzymał nagrody. Ciekawie przebiegała także własna prezentacja postaci bajkowych. Punktowane były: prezentacja i czas odgadnięcia postaci. Nagrodzono 5 osób. W tym dniu odbył się także konkurs plastyczny polegający na wykonaniu najładniejszej „Walentynki”. Trzy osoby otrzymały nagrody.

W poniedziałek 3 lutego do konkursu „Czytając poezję” przystąpiło 8 osób. Wszyscy słuchacze i uczestnicy byli też jurorami – oceniali się nawzajem, przyznając głównie punkty 4 i 5 w proponowanej skali od 1 do 5. Podobnie przebiegła ocena konkursu „Wygryzanie figur w waflu’.

We wtorek 4 lutego odbyły się dwa konkursy plastyczne. Jedenaście osób przystąpiło do konkursu „Biblioteka przyszłości”, a sześcioro dzieci malowało „Petronelę z Jabłoniowego Sadu”. Wspólnie przygotowaliśmy wystawę prac. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody.

Konkurs muzyczny pn. „Z piosenką przez ferie” z powodu dużej różnicy wieku przeobraził się we wspólne śpiewanie, a nagrodą był słodki poczęstunek.  W środę 5 lutego „Konkursowe czytanie” poprzedziło wspólne czytanie przez dzieci i trzech obecnych w tym dniu opiekunów. Ośmioro dzieci zgłosiło się do konkursowego czytania. Zachwycili słuchaczy, po czym wszyscy otrzymali nagrody. Do prezentacji postaci bajkowej „Jestem postacią bajkową” zgłosiło się dziewięcioro dzieci. Przydały się: znajomość bajek i zdolności aktorskie. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone.

6 lutego w czwartek odbył się konkurs wiedzy ogólnej „Jeden z dziesięciu”.  Konkurs potraktowaliśmy jak zabawę edukacyjną umożliwiającą poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin. Troje dzieci otrzymało nagrody oraz wyróżnienie. Po konkursie z kategorii wiedzy ogólnej  rozpoczęliśmy konkurs plastyczny „Najciekawszy pomysł na zakładkę”. Dziesięć zakładek malowanych, wyklejanych i ozdabianych  zostało wyróżnionych i nagrodzonych.

W piątek 7 lutego, uczestnicy zajęć bibliotecznych wykonali „Laurkę dla Biblioteki”.Podczas wykonywania laurek  używano różnych technik  i różnych materiałów. Nagrodzono 9 osób. Rozwiązano także konkurs na „Najaktywniejszych czytelników Ferii Zimowych 2020”. Przyznano cztery nagrody.

Prace plastyczne, które powstały w czasie ferii, można podziwiać w pomieszczeniach Biblioteki oraz na tablicach znajdujących się na korytarzu budynku, w którym mieści się Biblioteka. Zapraszamy do galerii zjęć.

Galeria