Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ORKIESTRY DĘTE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

ZESPÓŁ REGIONALNY

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

FERIE 2018 W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W ZACHEŁMNEJ

13.02.2018 r. – Konkurs Plastyczny „Najdziwniejsze zwierzęta”.
Konkurs przeznaczony dla uczniów klas 0 – VII Szkoły Podstawowej w Zachełmnej. Zadaniem uczestników było wykonanie przestrzennej pracy plastycznej przedstawiającej wybrane zwierzę. Technika: plastelina, masa plastyczna. W konkursie wzięło udział 9 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych : 4 osoby w kategorii 0-III ; 5 osób w kategorii IV-VII. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody.

 14.02.218 r. – Konkurs Czytelniczy „Zagadki, krzyżówki, rebusy…”
Konkurs przeznaczony dla uczniów klas I – VII Szkoły Podstawowej w Zachełmnej. Zadaniem uczestników było rozwiązanie jak największej liczby łamigłówek w ciągu godziny. W konkursie wzięło udział 9 osób w dwóch kategoriach wiekowych : 5 osób w kategorii klas I – III ; 4 osoby w kategorii klas IV – VII. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody.

15.02.2018 r. – Konkurs Czytelniczy „Wierszyki łamiące języki”.
Konkurs przeznaczony dla uczniów klas I – VII Szkoły Podstawowej w Zachełmnej. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przeczytanie wylosowanego wiersza. W konkursie wzięło udział 7 uczestników w  dwóch kategoriach wiekowych : 3 osoby w kategorii klas I – III ; 4 osoby w kategorii klas IV – VI. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe.

16.02.2018 r. – Konkurs Plastyczny „Koty, kotki, koteczki”.
Konkurs przeznaczony dla uczniów klas 0 – VII Szkoły Podstawowej w Zachełmnej. Uczestnicy mieli za zadanie wykonanie pracy plastycznej, technika wykonania pracy : dowolna. W konkursie wzięło udział 13 osób w dwóch kategoriach wiekowych : 6 osób w kategorii klas 0 – III;  7 osób w kategorii klas IV – VII. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody.

20.02.2018 r. – Konkurs Czytelniczy „Zimowe zagadki”.
Konkurs przeznaczony dla uczniów klas 0 – VII Szkoły Podstawowej w Zachełmnej. Uczestnicy konkursu wykazali się wiedzą o zimowej tematyce, sportach itp. W konkursie wzięły udział 3 osoby, wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe.

21.02.218 r. – Konkurs Plastyczny „ Z wszystkiego coś zrobisz”.
Konkurs przeznaczony dla uczniów klas 0 – VII Szkoły Podstawowej w Zachełmnej. Zadaniem uczestników było wykonanie dowolnej pracy plastycznej z udostępnionych przez organizatora materiałów. Technika wykonania pracy : dowolna. W konkursie wzięły udział 3 osoby, wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe.

22.02.2018 r. – Konkurs Czytelniczy „Wesoła ortografia”.
Konkurs przeznaczony dla uczniów klas I – VII Szkoły Podstawowej w Zachełmnej. Uczestnicy konkursu wykazali się znajomością zasad ortografii uczestnicząc w edukacyjnej grze planszowej. W konkursie wzięły udział 4 osoby w dwóch kategoriach wiekowych: 2 osoby w kategorii klas I – III i 2 osoby w kategorii IV – VII. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe.

23.03.2018 r. – Konkurs Plastyczny „Polska jest piękna”.
Konkurs przeznaczony dla uczniów klas 0 – VII Szkoły Podstawowej w Zachełmnej. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej. Technika wykonania pracy: dowolna.  W konkursie wzięły udział 4 osoby, wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe.

 13 – 23.02.2018 r. – Konkurs Czytelniczy „Quiz czytelniczy z losowaniem nagród”.
Konkurs przeznaczony dla uczniów klas 0 – VII Szkoły Podstawowej w Zachełmnej. Każdy kto odwiedził bibliotekę i wypożyczył książkę miał szansę wylosować upominek-niespodziankę. Aby otrzymać nagrodę trzeba było udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytanie dotyczące książek dla dzieci i młodzieży. W przypadku błędnej odpowiedzi – nagroda pocieszenia – naklejka lub zakładka do książki. W konkursie wzięło udział ogółem 50 uczestników.

Galeria